facebook tweeter pinterest youtube

Newsletter

Zapisz się na nasz newsleter i bądź na czasie z imprezami na gorącej wyspie!

Ważne telefony

* Policja narodowa 091
* Policja lokalna 092
* Straż Obywatelska w Ibizie (Guardia Civil de Ibiza) 971 30 11 00
* Straż Obywatelska w San Antonio (Guardia Civil San Antonio) 971 34 05 02
* Straż Obywatelska w Santa Eulalia (Guardia Civil Santa Eulalia) 971 33 02 27
* Straż Obywatelska w San Juan (Guardia Civil San Juan) 971 33 30 05
* Pogotowie (Ambulancias) 971 39 32 32 , 971 19 10 09, 971 34 25 25
* Szpital San Antonio (Hospital San Antonio) 971 34 51 21
* Szpital Ibiza c’an Misses (Hospital Ibiza c’an Misses) 971 39 70 00
* Alergie (Alergias) 971 33 23 00
* Czerwony Krzyż (Cruz Roja) 971 39 03 03
* Czerwony Krzyż Morski (Cruz Roja del Mar) 971 19 12 12
* Numer alarmowy na Ibizie (Emergencias) 061
* Straż Pożarna (Bomberos) 971 31 30 30
* Fundacja Pomocy z Uzależnieniem od Narkotyków (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción)   900 16 15 15
* Narodowy Instytut Toksykologii (Instituto Nacional de Toxicología) 91 562 04 20
* Urząd Miasta w San Antonio (Ayuntamiento de San Antonio) 971 34 33 63
* Urząd Miasta w Santa Eulalia (Ayuntamiento de Santa Eulalia) 971 33 07 28
* Federacja Hotelarska na Ibizie (Federación Hotelera de Ibiza) 971 30 43 04
* Organizacja wspierająca turystykę na Ibizie (Fomento de Turismo de Ibiza) 971 30 46 43
* Instytut Promocji Turystyki na Balearach (Ibatur, Instituto Balear de Promoción del Turismo) 971 71 20 10